2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 
Telepengedélyezési eljárás

Telepengedélyezési eljárás

 

Ipari  tevékenység ( termelő vagy szolgáltató  tevékenység)  kizárólag telepen (telken, építményben, stb.) folytatható.

A tevékenységek két csoportba sorolhatók:

- bejelentés-köteles

- telepengedély köteles

 

A bejelentéshez kötött tevékenységek listáját a 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet  1. melléklete tartalmazza. E tevékenységek  gyakorlása esetén  az ipari tevékenység folytatója  a telep fekvése szerinti jegyzőhöz köteles bejelenteni  a tevékenység megkezdését.

A bejelentő laphoz csatolni kell:
- a tevékenységre jogosító igazolást (vállalkozói igazolás, cégkivonat)
- a telephely használatára jogosító okiratot (bérlet szerződés), amennyiben a bejelentő a tulajdonos, úgy haszonélvezet esetén a haszonélvező, közös tulajdon esetén a tulajdonos társak hozzájárulását igazoló okiratot
Szükséges továbbá 5,000 forint eljárási illeték megfizetése.

A bejelentés benyújtását követően az ügyintéző meggyőződik arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) alapján  az adott telepen a megjelölt tevékenység folytatható-e. Amennyiben  az adott telepen a tevékenység végezhető, az ügyintéző 8 napon belül a telepet  nyilvántartásba veszi, a bejelentést záradékolja és "Igazolást" ad ki a bejelentési kötelezettség teljesítéséről.

 

Telepengedély-köteles ipari tevékenységek listáját a Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

E tevékenységek csak véglegessé vált telepengedély birtokában folytathatóak.

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul, melyhez csatolni kell:
- a tevékenységre jogosító igazolást (vállalkozói igazolás, cégkivonat)
- a telephely használatára jogosító okiratot(bérlet szerződés) , amennyiben a bejelentő a tulajdonos, úgy haszonélvezet esetén a haszonélvező, közös tulajdon esetén a tulajdonos társak hozzájárulását igazoló okiratot
- a telepről készült helyszínrajzot,
-Szükséges továbbá 5.000 Ft eljárási illeték befizetése.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző meggyőződik arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) alapján  az adott telepen a megjelölt tevékenység folytatható-e. Amennyiben  az adott telepen a tevékenység végezhető, az ügyintéző a  szakhatóságokkal (közegészségügyi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, stb) közösen helyszíni szemlét tart és beszerzi az előírt szakhatósági hozzájárulásokat.

Amennyiben valamennyi érintett szakhatóság állásfoglalása megérkezik, az ügyintéző határozattal  nyilvántartásba veszi a telepet  és "Igazolást" ad ki a telepengedélyről.

Módosítás: Amennyiben a bejelentett adatokban változás történik, azt  az ügyfél haladéktalanul köteles bejelenteni, a bejelentés illetékmentes.

Megszüntetés: Az ügyfél az  ipari tevékenység megszüntetését köteles  a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és az Igazolást leadni, a bejelentés illetékmentes.

 

Az eljárások kezdeményezése előtt indokolt  az ügyintézővel  és az építéshatósággal történő személyes egyeztetés  az ipari terület övezeti besorolása végett!

 

Ügyintéző:

Krasznainé Ruck Margit

Igazgatási Osztály "Levéltári szárny" 6-os iroda
tel.: 66/526-832
e-mail: ruckm@gyula.hu

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu