2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 
Hagyatéki eljárás - hagyatéki leltár felvétele

Hagyatéki eljárás

Az elhunyt személy után maradt ingatlan és ingó vagyontárgyakat fel kell leltározni  és a hagyatéki leltárt a közjegyzőnek átadni a hagyatéki eljárás lefolytatása végett.

A hagyatéki leltárt az elhunyt utolsó állandó bejelentett lakóhelye szerint illetékes jegyző (hagyatéki ügyintéző) veszi fel. Az eljárás akkor indul meg, amikor a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezik a hagyatéki ügyintézőhöz. Az ügyintéző a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő személyt idézi be a hivatalba. A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt okiratok, közölt adatok alapján készíti el, ingatlan esetén gondoskodik az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséről. Ezt követően a leltárt és a csatolt iratokat megküldi  az illetékes  közjegyzőnek. Amennyiben nincs leltározás alá eső vagyontárgy, ún. nemleges leltárt készít.
A hagyatéki leltár nyomtatványt az ügyintéző a hivatalban tölti ki, az ügyfél meghallgatása után.

Gyula városában a páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember november) elhunytak hagyatéka Dr. Horváth Gábor, Gyula, Blanár L. utca 1. szám alatti közjegyző, a páros hónapban (február, április, június, augusztus, október, december) elhunytaké Huliné dr. Susora Márta, Gyula, Bodoky u. 1. szám alatti közjegyzőhöz kerül átadásra.

 

Az ügyfél által közölt szükséges adatok, illetve okiratok:
- örökösök adatai
- az elhunyt tulajdonában lévő ingatlan címe, helyrajzi szám
- gépjármű esetén forgalmi engedély
- lakossági folyószámla-, devizaszámla-kivonat, betétkönyv, állampapír, befektetési jegy
- életbiztosítás esetén kötvény, ki nem fizetett nyugdíj esetén nyugdíjas törzsszám
- ki nem fizetett járandóság (munkabér, táppénz) esetén igazolás
- végrendelet, tartási-, öröklési szerződés esetén  annak fénymásolata
- temetési számlák

Ha  az örökösöknek a hagyaték átadása után tudomására jut olyan körülmény, miszerint az elhunyt nevén maradt akár ingatlan, akár ingó vagyontárgy, póthagyaték kérhető ugyanott, ahol az eredeti hagyatéki leltárt felvették.

 

Ügyintéző:

Szóvszki Ágnes Mária

Igazgatási Osztály "Levéltári szárny" 12-es iroda
tel.: 66/526-831
e-mail: szovszkia@gyula.hu

Tótkáné Biró Gabriella

Igazgatási Osztály "Levéltári szárny" 4-es iroda
tel.: 66/526-830
e-mail: totkane@gyula.hu

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu