2022. augusztus 14., vasárnap,  Marcell
 
 
   
   
   
 
Idegenforgalmi adó IFA

IDEGENFORGALMI ADÓ

 

Tájékoztatás a helyi adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentességre nézve a helyi adókról szóló többszörösen is módosított 1990. évi C. tv. rendelkezései az irányadók, melyben törvényhelyi változás miatt 2010. január 1-től a 70. életévüket betöltött magánszemélyeket adómentesség nem illeti meg.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

A fizetendő adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként, magán- és egyéb szálláshely esetén egységesen: 450,-Ft/fő/vendégéjszaka (2016.január 1-ig 380-Ft/fő/vendégéjszaka),

Az adót az adóbeszedésre kötelezett szedi be.

 

A beszedett adóról a tárgyhót követő 15. napjáig kötelesek bevallást benyújtani, valamint ugyanezen időpontig az adót megfizetni.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu