2022. január 18., kedd,  Piroska
 
 
   
   
   
 
Fakivágás

FAKIVÁGÁS

Eljáró szerv neve: Gyula Város Jegyzője

Ügyintézés helye: Főkertészi Iroda

Ügyintéző: Szászné dr. Várkonyi Adrienn    Tel: (66) 526-843       e-mail: varkonyia@gyula.hu

Gyula város közigazgatási területén a közterületi fakivágást a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. szabályozza. A rendelet szerint közterületen lévő fa kivágása csak megfelelő indokkal és külön engedély alapján lehetséges (kivéve: gyümölcsfa). A fakivágási kérelmet a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A kivágott fát pótolni szükséges a kivágott darabszámmal megegyező darabszámmal, a pótlandó fa fajtáját a főkertész határozza meg.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemle stb.). Az ügyben a jegyző határozattal dönt vagy a kérelmet elutasítja.

Ügyintézés határideje: 60 nap

Ügyintézés kezdeményezése: Írásban (kérelem) postai úton, vagy személyesen. Amennyiben az ügyfél nem írja le a kérelmét és személyesen megjelenik a hivatalban, az ügyintéző a kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu