2022. január 18., kedd,  Piroska
 
 
   
   
   
 
Közterület-felügyelet általános feladata

Közterület-felügyeletről általában:

Szolgálatának ellátása során a felügyelő hivatalos személy minőségében jár el, mely fokozott büntetőjogi védelmet, és fokozott büntetőjogi felelősséget is jelent, ezáltal jogosult és köteles:
 - közterület jogszerű használatának, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzésére,
 - közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésére,
 - jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabására.

A járőr párok a város 10 választókörzetében látják el szolgálatukat. A kerékpáros járőr csoport (2 x 2 fő) tagjai olyan területekre is gyorsan eljutnak, ahova gépkocsival nem lehet behajtani, és gyorsabban a helyszínre érnek, mint a gyalogos járőr. Kiemelten foglalkoznak a parkok, terek közrendjével, köztisztaságával, az épületek előtti közterületek állapotával, a közrendet, közbiztonságot sértő cselekményekkel, az engedély nélküli közterület-használat eseteivel. Fokozott figyelmet fordítanak városunk játszótereinek rendjére, a közterületen elhagyatottan lévő üzemképtelen gépjárművekre. Eljárnak a parkrongálásokkal kapcsolatban, az állattartás szabályainak megsértőivel és a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megszegőivel szemben.

A közterület-felügyelők feladatai:

 - a közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos feladatok ellátása,
 - városi rendezvényeken ellenőrzés, szükség esetén útlezárások biztosítása, egyeztetés a Városi Rendőrkapitánysággal,
 - a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzése: a kiadott engedélyekben foglaltak betartása, engedély nélkül folytatott közterület-használat esetén közigazgatási eljárás kezdeményezése,

 - kerékbilincseléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A felügyelők közreműködnek:

 - a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
 - a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 - az önkormányzati vagyon védelmében,
 - a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Amennyiben a polgár a közterületen a fent felsorolt jogellenes cselekményt észleli, vagy panaszbejelentést szeretne tenni és intézkedést kér, azt  a megadott ügyfélfogadási időben megteheti személyesen vagy  telefonon. Az írásban benyújtott kérelmét, panaszát a közterület-felügyelők  haladéktalanul kivizsgálják  és a megtett intézkedésről  az ügyfelet tájékoztatják. A  gyorsabb, hatékonyabb  ügyintézés érdekében  mindig kérünk telefonos elérhetőséget.

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő és csütörtök: 07.30-08.00 és 15.30-16.00 óráig
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Kedd és péntek: 07.30-08.00 óráig

Hámori András felügyelő –  csoportvezető
tel: 66/526-809; e-mail: hamori@gyula.hu

Haász Ferenc felügyelő
tel: 66/526-828 e-mail: haasz@gyula.hu

Bálint Imre felügyelő
tel: 66/526-828; e-mail: balinti@gyula.hu

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu