2020. december 3., csütörtök,  Ferenc és Olívia
 
 
   
   
   
 
Címkezelési eljárás

Címkezelési eljárás

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet megalkotásával, a címképzés rendeleti szintű szabályozásával olyan egységes címszabványt kíván létrehozni a jogalkotó, ami a személyiadat- és lakcímnyilvántartás valamint az
ingatlan-nyilvántartás címadat-tartalmát is egységessé teszi.

 

A címkezelési eljárásokat hivatalból indítjuk az ügyfél vagy más hatóság jelzésére. Az ügyfél észrevételt személyesen, telefonon vagy e-mail útján tehet, abban az esetben, ha

-a különböző nyilvántartásokban a cím tekintetében eltérés mutatkozik,

-az ingatlan címe a tulajdoni lapon „felülvizsgálat alatt” vagy „címképzés alatt” megjelöléssel van ellátva,

-az ingatlan beépített, de címmel nem rendelkezik,

-a lakcímnyilvántartó-rendszerben nem szerepel a cím.

 

A címkezelés, címképzés a jegyző hatáskörébe tartozik. E jogkörében eljárva:

-a különböző nyilvántartások (lakcímnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, központi címregiszter) adatait megvizsgálja,

-dönt cím megállapításáról, ingatlanok átszámozásáról - majd a megállapított címeket a központi címregiszter rendszerbe bejegyzi, mely automatikusan átvezetésre kerül a tulajdoni lapokra. Megkeresésére az ingatlan-nyilvántartási hatóság a térképi adatokat is javítja.

 

A házszámtábla elhelyezésének szabályai

(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.

 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

 

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget új házszám megállapítása vagy házszámváltozás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni.

 

(4) A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten, közterületről jól látható és időtálló módon kell elhelyezni.

 

(5) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

 

(6) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon a lakások házszámát fel kell tüntetni. Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu