2020. július 14., kedd,  Örs és Stella
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Hulladék

HULLADÉK

Eljáró szerv neve: Gyula város polgármestere

Ügyintézés helye: Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztály

Ügyintéző: Takács András     Tel: (66) 526-875        e-mail: takacs.andras@gyula.hu

A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról köteles gondoskodni.

Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon ­felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni -, kezelni.

Aki a fenti szabályoktól eltér az ellen az eljárás kérelem alapján megindítható.

A kérelem tartalmazza az alábbiakat:

  • a kérelmező neve, lakcíme,
  • kivel szemben kell eljárni (név, lakcím),
  • a tényállás rövid leírása,
  • a kérelem 3.000 Ft értékű illetékköteles.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemlét, tárgyalást tart, tanúkat hallgat meg, stb.), amennyiben szükséges Társhatóságok (Építéshatóság, Tüzeléstechnika) bevonásával. Az ügyben a hivatal határozattal dönt, a kérelmet helyben hagyja és kötelezést mond ki vagy a kérelmet elutasítja.

A kérelem benyújtásához –tekintettel annak egyedi jellegére- formanyomtatvány nincs.

Ügyintézés határideje: 30 nap

Ügyintézés díja:3.000 Ft

Ügyintézés kezdeményezése: Írásban (kérelem) postai úton, vagy személyesen. Amennyiben az ügyfél nem írja le a kérelmét és személyesen megjelenik a hivatalban, az ügyintéző a kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja.

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu