2020. június 4., csütörtök,  Bulcsú
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Helyi iparűzési adó HIPA

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2011-TŐL

 

Tájékoztatás a helyi adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

 

- Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalakozási tevékenység.

- Az adó alanya a vállalkozó, illetve vállalkozás.

- Az adó mértéke:

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:    2 %

ideiglenes építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti forrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül

bármely – az előző pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel: 5.000,-Ft/nap.

- Adómentesség:

2016. január 1-től kezdődő adóév vonatkozásában az adómentesség azt a vállalkozót illeti meg, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot (A 2015. adóévről beadott bevallás esetén már a 2016. szeptember 15-én és 2017. március 16-án esedékes előlegek megállapításakor nem a 2,5 millió Ft-os adómentességet kell figyelembevenni, hanem a 1 millió Ft-ot).

Az iparűzési adóban a mentes vállalkozási szintű adóalap 1 millió Ft-ban történő meghatározása következtében 2016. január 1-jétől a KATA adóalanyoknak Gyulán (is) helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége keletkezik.

 

- A helyi iparűzési adó megfizetése

A helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Az iparűzési adó megfizetésének rendje: a vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig köteles fizetni. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napján kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti.

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu