2021. január 26., kedd,  Vanda és Paula
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Települési támogatás gyógyszertámogatásként

Ügyintéző: Lovászné Fekete Gabriella 526-854, Fazekas Anikó 526-854

                 Lázárné Komócsin Ildikó 526-855, Pintér Róbert 526-855

 

Igénylő, kötelezett: gyulai lakcímmel rendelkező lakosok

Az ügyintézés kezdeményezhető: személyesen ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő: 60 nap

 

Gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök megvásárlásához támogatás nyújtható, amennyiben:

- a kérelmező, illetve családja egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át (2020. évben 71.250.- Ft-ot) és

- a gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszközök rendszeres használata orvosilag indokolt,

- kivéve, ha a kérelmező közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

 

a kérelem egy naptári évben két alkalommal nyújtható be (3 hónap eltéréssel).

 

Szükséges iratok:  

- egy családban élők nettó jövedelem igazolása

- gyógyszerköltség igazolása

- 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási  igazolás

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu