2020. augusztus 10., hétfő,  Lőrinc
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Anyakönyvezési ügyek
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1990. évi XCIII.  tv. az illetékekről
 • 1992. évi LXIII tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1992. évi LXXI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról és az ennek végrehajtására kiadott 125/1993.(IX.22) Korm.rend
 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Korm rendelet
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2005. XXIX. tv. a  bejegyzett élettársi kapcsolatról
 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2017. évi XXVIII. tv. a nemzetközi magánjogról
 • 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu