2020. szeptember 23., szerda,  Tekla
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Birtokvédelem-birtokvédelmi eljárás lefolytatása

Birtokvédelmi eljárás

Akit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy a birtoklásában jogalap nélkül háborítják és a zavaró cselekmény, kürölmény egy éven belül történt, a jegyzőtől kérheti  az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló, írásbeli kérelemre indul.

A kérelem tartalmazza az alábbiakat:  a kérelmező neve, lakcíme, kivel szemben kér birtokvédelmet (név, lakcím) a tényállás rövid leírása, bizonyítékok felsorolása, illetve a kérelemhez történő csatolása.  A kérelem 3.000 Ft értékű illetékköteles.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemlét, tárgyalást tart, tanúkat hallgat meg, stb).

Az ügyben a jegyző határozattal dönt, a kérelmet helyben hagyja és kötelezést mond ki vagy a kérelmet elutasítja.

Amennyiben a birtoksértő állapot egy évnél régebben fennáll, úgy birtokvédelemért az illetékes járási bírósághoz lehet fordulni.

A kérelem benyújtásához – tekintettel annak egyedi jellegére - formanyomtatvány nincs.

 

Ügyintéző:

Szóvszki Ágnes Mária

Igazgatási Osztály "Levéltári szárny" 7-es iroda
tel.: 66/526-831
e-mail: szovszkia@gyula.hu

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu