2017. november 20., hétfő,  Jolán
 
 
   
   
   
 

Állásajánlatok

Pályázati felhívás
2017. november 10.

Gyulai Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyulai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Gyula Város Önkormányzatához és intézményeihez kapcsolódó beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (elszámolások, statisztikai jelentések), a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások aktiválása, pénzügyi kiértékelése, kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, kezelése, analitikus vagyonnyilvántartás vezetése, illetve a NAV felé történő adatszolgáltatás teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati,
műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai,
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő
szakképesítés.
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati pénzügyi területen szerzett 1-3 éves gyakorlat
- államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
- TITÁN-KATI, TITÁN-Kaszper pénzügyi rendszer felhasználói szintű ismerete
- ÁNYK program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
adattartalommal,
-Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
-Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
-Motivációs levél,
-A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
-A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lipták Judit pénzügyi osztályvezető
nyújt, a +36-66/526-881 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30-1/2017. , valamint a
munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
- Elektronikus úton dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető részére a
borost@gyula.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő
jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást elősegítő
tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


-Gyulai Hírlap Online - www.gyulaihirlap.hu
-Gyulai Hírlap hetilap
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu