2017. április 27., csütörtök,  Zita és Mariann
 
 
   
   
   
 

Állásajánlatok

Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői álláspályázat
2017. április 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Gyula Város Önkormányzata      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Béke sugárút 39.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása; ellenőrzési, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-        egyetem, orvostudományi vagy egyéb,

-        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

-        mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

-        B kategóriás jogosítvány,

-        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-        büntetlen előélet,

-        magyar állampolgárság,

-        cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

hasonló munkakörben szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        szakmai önéletrajz,

-        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-        végzettségeket igazoló okiratok másolata,

-        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

-        amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csige Gábor jogi és humánpolitikai csoportvezető nyújt, a +36-66-526-817 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-        Postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

-        Személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat véleményezi a pályázók személyes meghallgatását követően a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése szerinti eseti bizottság és a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság. A pályázatot a képviselő-testület bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        Egészségügyi Közlöny

-        Gyulai Hírlap - 2017. április 10.

-        Gyula város honlapja - www.gyula.hu - 2017. április 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képesítési követelményeket és a mentesítési feltételeket a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet határozza meg. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély: tokajine@gyula.hu