2017. április 27., csütörtök,  Zita és Mariann
 
 
   
   
   
 

Állásajánlatok

Aljegyzői álláspályázat
2017. április 05.

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a

 

Gyulai Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény), valamint a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-        Magyar állampolgárság,

-        Cselekvőképesség,

-        Büntetlen előélet,

-        Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

-        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-        jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a Kttv. 247. § (4) bekezdése szerint a polgármester a szakvizsga megszerzésére egy év haladékot biztosíthat),

-        legalább két év közigazgatási gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatási területen szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal.

-        Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok, továbbá a szakvizsga meglétét igazoló okirat másolata.

-        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

-        A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása.

-        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző nyújt, a +36-66-526-812 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

-        Személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        Gyulai Hírlap hetilap

-        Gyulai Hírlap online

-        Gyula város honlapja - www.gyula.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet. 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély: tokajine@gyula.hu