2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017. november 23. (csütörtök) 9 óra
2017. november 17.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2017. november 23. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                 

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

 Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                               

 

3-A.     Gyula Város Önkormányzata 2017. I-III. negyedéves gazdálkodása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

   B.     Az önkormányzati tulajdonú kft.-k 2017. I-III. negyedévi tevékenységének értékeléséről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

4.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                 

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Gyula Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve

Előkészíti: Marik Mihály belső ellenőr

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

2.         Emléktábla elhelyezése Gedeon József tiszteletére

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

3.         Kezdeményezés a gyulai 0868/19 és 0978/5 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelésbe vételére

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

4.         A Gyulai Felsőoktatás Napja

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

5.         Kötelezően biztosítandó műszakpótlék miatti rendkívüli támogatás igénylése

Előkészíti: Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)           

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

6.         Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés módosítása

Előkészíti: Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)           

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

7-A.     Rendelettervezet a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és díjtételeiről

Előkészíti: Igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

7-B.     Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szabályozás

Előkészíti: Igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

8.         Rendelettervezet az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 17/2003.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

9.         Rendelettervezet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló

            18/2001.(VI.1.) számú rendelet módosításáról

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

10.       Rendelettervezet a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.         Döntés az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményéről  

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

 

 

Gyula, 2017. november 15.

 

 

 

                                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                         polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu