2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017. szeptember 28. (csütörtök) 9 óra
2017. szeptember 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2017. szeptember 28. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                          

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                      

 

4.   A)  Gyula Város Képviselő-testülete 2017. I. féléves gazdálkodása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

      B)  Tájékoztató az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságainak 2017. I-VI. havi gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                            

 

5.         Az önkormányzati- és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2017. I. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében             

                Előadó: felügyelő bizottságok elnökei

 

6.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                          

 

7.         Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről

Előadó: Kiss Tamásné KEF elnök

 

8.         Beszámoló a Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. által 2017-ben megszervezett Gyulai Pálinkafesztiválról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                          

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetesfőjegyző                                                                               

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Csatlakozási szándék kifejezése a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

2.         A Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönnép dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás pályázati kiírása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Gyula Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Előkészíti: szociális és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)  

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Varrodai közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítása

Előkészíti: szociális és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Háziorvosi ügyelet fejlesztéséről szóló 196/2017. (VI.29.) határozat módosítása

Előkészíti: szociális és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Támogató nyilatkozat az "Új megelőzési, diagnosztizálási és kezelési módszerek a daganatos megbetegedésekben, Temes–Békés–Arad megyékben" című, az Interreg RO-HU programban benyújtandó pályázathoz

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Döntés a Gyulai Várfürdő Kft. 10 éves stratégiai tervének részfinanszírozásáról

Előkészíti:   dr. Csige Gábor aljegyző

                      Gyulai Várfürdő Kft. (Kun Miklós ügyvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Rendelettervezet Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Béres István főépítész, Önkormányzati és kulturális osztály

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Előkészíti: Béres István főépítész,

Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető (önkormányzati és kulturális osztály)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Rendelettervezet a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Havasi István-díj adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönnép dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2017. szeptember 22.

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                      polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu