2017. november 20., hétfő,  Jolán
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2017. március 29.
Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2017. március 30. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                              

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                          

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                            

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                              

 

4.         Tájékoztató ifjúsági kutatásról 

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

1.         Gyula Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Gyula Város Egyesített Óvodája intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Kiss György emléktábla avatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész mb. osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Fizetésiszámla-szerződés módosításának jóváhagyása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         A Károly Róbert utca 10/a szám alatti Szivárvány Napközi Otthon telekalakítása és telekcseréje

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

8.         A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9-A.     Gyermekétkeztetés

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                              

 

9-B.     Rendelettervezet a nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

10.       Rendelettervezet a közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól

Előkészíti: dr. Varga Erzsébet aljegyző, Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Rendelettervezet a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 6/2015.(III.12.) rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

12.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2017. március 22.

 

 

 

                                                                                                       Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu