2017. november 20., hétfő,  Jolán
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó képviselő-testületi ülésre, 2016. december 15. (csütörtök) 9.00 óra
2016. december 09.

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2016. december 15. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                    

2.         Fontosabb jogszabályokról

            Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                                 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                     

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                    

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 

 

3.         Beszámoló a Gyulai Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról

            Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                          

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Pályázat benyújtása az EFOP-1.1.4-16 “Elsőként lakhatás” felhívásra

            Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

2.         A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

            Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész
                           mb. osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                    

 

3.         Gyula Város Önkormányzatának vagyonbiztosítása

            Előkészíti: intézményműködtetési csoport (Kilvinger Attila csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

4.         A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjak költségvetési fedezetének biztosítása

            Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

5.         Gyula Város Önkormányzata tulajdonában álló, 5700 Gyula, Kossuth utca 30. szám
            alatti, 361 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű társasházi
            ingatlan 81/100 tulajdoni hányadú tulajdonrészének értékesítése

            Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                    

 

  

6.         Munkácsy utcai telekalakítás és telekcsere

            Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

7.         Önkormányzati bankbetét további lekötése

            Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester  

 

8.         Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére előfinanszírozási
            kölcsön nyújtása

            Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester  

 

9.         A Hetedhét Játékváros 2017. évi megrendezésének támogatása

            Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester  

 

10.       Javaslat a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. céltartalék-felhasználásának módosításáról
            és tagi kölcsön felvételéről

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

                           Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. (Komoróczki Aliz ügyvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester  

 

11.       A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

12.       A bel- és csapadékvízrendszer és szökőkútrendszer üzemeltetésére és beruházásaira
            vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

13.       Döntés a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemeléséről

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

14.       Döntés a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

15.       Döntés a Gyulakonyha Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

16.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
            31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

            Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

17.       Rendelettervezet a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

            Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                   

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása, valamint a
            2014. és 2016. évi fordulók „B” pályázatainak felülvizsgálata

            Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2016. december 7.

 

 

 

                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                       polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu