2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó képviselő-testületi ülésre
2016. október 21.

 

 

Iktatószám: VI.24-13/2016.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

 

Az ülés ideje: 2016. október 27. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                    Később kerül postázásra!

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                Később kerül postázásra!

 

4.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                             

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                    Később kerül postázásra!

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                               

 

3.         Beszámoló a Gyulai Várfürdő Kft. 2016. évi I.-VIII. hónapok időszaki gazdálkodásáról, a 2016. évi várható eredményéről és a 2017. évi üzleti tervezés koncepciójáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                    Később kerül postázásra!

 

IV. FŐ NAPIREND

1.       Javaslat a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetőjének személyéről

Előkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

2.       ’56-os emléktábla elhelyezése a Gyulai Rendőrkapitányság főhomlokzatán

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

3.       Rendelettervezet a behajtási engedélyek kiadásának rendjéről

Előkészíti: mérnöki osztály, önkormányzati osztály

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

4.       Rendelettervezet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 18/2001.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti:   Önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

                      Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

,

5.       Rendelettervezet Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Béres István, Kocsisné Zanócz Margit, Ködmönné dr. Lipták Anna

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

6.       A Szín-Tér-Kép Alapítvány támogatása az 1956-os forradalom és szabadságharc gyulai és gyulavári történetének dokumentumfilmes feldolgozása céljából

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

7.       A Gyulasport Nonprofit Kft. feladatellátási szerződés módosítása

Előkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

8.       Rendelettervezet a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III.30.) rendelet módosításáról

Előkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

9.       Gyula, 2. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása

Előkészíti: Szociális és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

 

10.     Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.2-16 - „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra

Előkészíti: Kónya István alpolgármester

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                       Később kerül postázásra!

 

11.     Szanazugi zártkertek művelés alól történő kivonása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                      

 

 

Gyula, 2016. október 21.

 

 

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                       polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu