2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó a szeptember 29-i képviselő-testületi ülésre
2016. szeptember 23.

 

 

Iktatószám: VI.24-12/2016.

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2016. szeptember 29. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

         Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                            Később kerül postázásra!

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

3.         Pályázatokról 

         Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                            Később kerül postázásra!

 

4.   A)  Gyula Város Képviselő-testülete 2016. I. féléves gazdálkodása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

      B)  Tájékoztató az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságainak 2016. I-VI. havi gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Az önkormányzati- és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2016. I. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében

                Előadó: felügyelő bizottságok elnökei

 

6.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

         Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                            Később kerül postázásra!

 

7.         Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről

Előadó: Kiss Tamásné, a KEF elnöke

 

8.         „Helyi polgárok az európai közéletben – hálózat a polgári részvétel erősítéséért” projekt megvalósításáról szóló tájékoztató

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Beszámoló a Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. által 2016-ban megszervezett Gyulai Pálinkafesztiválról

                                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

IV. FŐ NAPIREND

 

1.       Csatlakozási szándék kifejezése a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A Gyula, Kossuth utca 30. szám alatti 5 önkormányzati bérlakás nem lakás céljára történő hasznosítása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.       A Gyulai Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz szükséges nyomtatógépek beszerzéséhez és üzemeltetéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.       Rendelettervezet a behajtási engedélyek kiadásának rendjéről

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                              Később kerül postázásra!

 

5.       Rendelettervezet a Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti:   Béres István főépítész

                      építéshatósági osztály (Kocsisné Zanócz Margit osztályvezető)

                      önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                              Később kerül postázásra!

 

6.       Gyula, Dürer Terem (Gyula, Kossuth utca 17.) és csatlakozó átjáró épületszárny bontása Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.       Fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.       Új szerződés megkötése a dísz - és térvilágítás karbantartására 

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.       Ágyúmakett tulajdonjogának térítésmentes megszerzése

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.     Szigetüzemű napelemes rendszerek használatára vonatkozó ingó használati szerződések jóváhagyása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.     Javaslat a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.     Rendelettervezet az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 17/2003.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.     A Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítása Máriafalva és a Kossuth tér területeken

Előkészíti:   Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.     A Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítása a MÁV 120-as vonalán, második vágány építése érdekében

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.     A Munkácsy utcai trafóház elbontása és a kerítés átépítése

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.     Gyula, Vár utca 31. telekvásárlás kezdeményezése

Előkészíti:   Béres István főépítész

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                              Később kerül postázásra!

 

 

17.     Emléktábla elhelyezése Nádházi János tiszteletére

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.     A Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

19.     Védő Burok Közhasznú Egyesület kérelme

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

20.     Adat-felhasználási szerződés megkötése a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-vel

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

21.     Az Egészséges Városért Közalapítvány új felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

22.     A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

23.     A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

24.     Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

25.     Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

26.     Rendelettervezet a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.       Havasi István-díj adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2016. szeptember 21.

 

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                       polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu