2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2023. február 17.

 

MEGHÍVÓ

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2023. február 23. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                         

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi munkájáról

 Előadó: Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (Mittag Mónika elnök)

 

5.         Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Kiss Szabolcs, a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság elnöke

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         A 2022. évi választókerületi karbantartási keret felhasználásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

IV. FŐ NAPIREND

1.         A Mogyoróssy János Városi Könyvtár 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve

Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2022. évi beszámolója

Előkészíti: Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Ködmön Zsolt intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Beszámoló a 2022. évre vonatkozó helyi adóztatási tevékenységről

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

4.         A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárása a közlekedésfejlesztési beruházások szabályozásának módosítása tárgyában

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                                                                 

 

5.         Rendelettervezet a közterület használatáról szóló 37/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (dr. Boros Tamás osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Rendelettervezet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 18/2001. (VI. 1.) számú rendelet módosításáról

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                                                                 

 

7.         Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Rendelettervezet a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet és a települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

   szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                                                                 

 

9.         Rendelettervezet a Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Rendelettervezet a kezdő vállalkozások versenyképességének növeléséről és inkubátorház működtetéséről szóló 36/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                                                                 

 

11.       Rendelettervezet a Gyula Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról                                                                                                       

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Rendelettervezet a 2023. évi költségvetésről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2023. február 16.

 

                                                                                                    Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                         polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu