2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
2022. november 21.

Tájékoztatom a gyulai polgárokat arról, hogy Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében a Gyulai Polgármesteri Hivatalban és telephelyein igazgatási szünetet rendelt el 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időtartamra.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Az igazgatási szünet ideje alatt munkanapokon, 8.00 és 12.00 óra között ügyeleti rendben intézhetők a születési és halotti anyakönyvezés, köztemetés, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetből adódó szociális ügyek.

A 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a Polgármesteri Hivatalban elrendelt igazgatási szünet időtartama nem számít bele

a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,

b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,

c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,

d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,

e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,

f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint

g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.

A Polgármesteri Hivatal ügyeletet tartó kollégái a központi telefonszámon (06 66 526 800) vagy a központi e-mail címen (gyulaph@gyula.hu) érhetők el, az ügyelet időtartama alatt.

 

Kelt: Gyula, 2022. november 21.

Tisztelettel:

                                                                                      Dr. Csige Gábor

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu