2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. november 17.

 

MEGHÍVÓ 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2022. november 24. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

 Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3. A)    Az önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

    B)    Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022. I-III. negyedévi tevékenységének értékeléséről                                                                                                        

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Beszámoló a 2022. I-III. negyedévre vonatkozó helyi adóztatási tevékenységről

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

5.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                         

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Gyula Város Önkormányzatára vonatkozó 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előkészíti: Pauló-Gábor Szilvia belső ellenőr

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Mihai Eminescu emléktábla állítása, elhelyezése a Gyula, Eminescu utca 1. szám alatti épületen

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Döntés az önkormányzat felelősség- és vagyonbiztosításáról

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

4.         A Békés Megyei Kormányhivatallal megkötött, a járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         A labdarúgó pályáknál emléktáblák és tájékoztató táblák elhelyezése

Előkészíti: Oktatási és Kulturális Bizottság (Durkó Károly elnök)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Döntés a Gyula, belterület 339/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ügyében

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Bursa Hungarica ösztöndíjak odaítéléséhez szükséges fedezet biztosítása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Rendelettervezet a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.         A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2022. november 17.

 

                                                                                                      Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                           polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu