2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. október 20.

 

MEGHÍVÓ

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2022. október 27. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                         

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Várfürdő Kft. 2022. évi I-VIII. havi időszaki gazdálkodásáról, a 2022. évi várható eredményéről és a 2023. évi üzleti tervezés koncepciójáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A Gyulai Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározása

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Gyulai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         A Gyula, belterület 4562 hrsz.-ú, Bodoky utca 1. szám alatti ingatlan társasház-tulajdont alapító okiratának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2022. (IX. 29.) határozatának módosítása (A Wenckheim Krisztina Közalapítvány támogatása)

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Önkormányzati pénzeszköz további lekötéséről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

6.         A Gyulavári Általános Iskoláért Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Többletforrás biztosítása a VÁRA-ÉMI-2020-009 azonosítószámú pályázathoz

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 29/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Rendelettervezet a helyi adóról szóló 52/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.         Az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Döntés a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (Dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2022. október 20.

 

                                                                                               Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                     polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu