2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módósításáról
2022. június 30.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2022.(IV. 28.) számú határozatával az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. § szerint teljes eljárásban elindította a Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) számú rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálatát Gyula város közigazgatási területére vonatkozóan. A tervezetet jóváhagyás előtt meg kell ismertetni a város lakosságával, az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott módon.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § alapján a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja. 

A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében, a hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában folytatjuk le. A hirdetményt és a véleményezésre készített munkarészeket közzétesszük a város hivatalos honlapján ( www.gyula.hu ). A partnerségi eljárás lefolytatásának hirdetményét közzétesszük a Városháza előtti hirdetőtáblán, és a Gyulai Hírlapban.

Gyula város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletével megalkotta Gyula város új Településrendezési Tervét és Helyi Építési Szabályzatát. Az új szabályozás 2022. január 15. napján lépett hatályba.

Az eltelt három hónap alatt összegyűjtöttük a Szabályozási Tervre és a rendeletre vonatkozó lakossági és szakmai észrevételeket és javaslatokat, melyek megoldása célszerű és szükséges. 

Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

Gyula város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének

egyeztetési dokumentációját
Gyula város honlapján közzéteszem, melyek lakossági véleményezésére

2022. június 30. napjától (csütörtök) 2022. július 19. napjáig (kedd) van lehetőség

a 

www.gyula.hu 

honlapon

A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre. 

A határidő letelte után azok szakmai véleményezésére kerül sor. A kérdéseket és véleményeket megismertetjük a Képviselő-testülettel, mely döntést hoz azok elfogadásáról, illetve megválaszolja az el nem fogadott javaslatokat. Ezután kerül felterjesztésre az Állami Főépítészhez, az eljárás további lefolytatására.

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

 

Gyula, 2022. június 30.

                                                                                           Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu