2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. március 25.

 

MEGHÍVÓ

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

  

Az ülés ideje: 2022. március 31. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                         

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Zanócz István tűzoltó alezredes

 

IV. FŐ NAPIREND

1.         Gyula Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előkészíti: Szakmai Előkészítő Munkacsoport

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Döntés civil szervezetek kölcsönszerződéseinek módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Dr. Horváth Péter fogorvos a köz szolgálatában végzett munkásságának és példaértékű emberségének emlékére kopjafa állítása Gyulaváriban

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető),

   Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Javaslat a Gyulai Várfürdő Kft. könyvvizsgálójára és a társasági szerződés módosítására

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (Dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         A Mogyoróssy János Városi Könyvtár pályázata az NKA Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére felhívására

Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Rendelettervezet a társasházak felújításának támogatásáról szóló 26/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2022. március 25.

 

                                                                                                 Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                       polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu