2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. február 18.

 

MEGHÍVÓ

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2022. február 24. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                   

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Kiss Szabolcs, a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság elnöke

 

5.         Az önkormányzat pályázatairól

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A Mogyoróssy János Városi Könyvtár 2021. évi beszámolója és 2022. évi munkaterve

Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2021. évi beszámolója

Előkészíti: Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Ködmön Zsolt intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Beszámoló a 2021. évre vonatkozó helyi adóztatási tevékenységről

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

4.         Pályázaton kívüli forrás biztosítása a „Turisztikai attrakció létrehozása Gyulán” című pályázathoz

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

5.         Pályázaton kívüli forrás biztosítása a „Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem” című pályázathoz

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Közterület elnevezése

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződés 3. számú módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Rendelettervezet a 2022. évi költségvetésről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének k) pontja értelmében az üléseken – a felszólalók kivételével - mindenki számára kötelező a maszk viselése. A Rendelet 6/C. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülésén – az ott foglalkoztatottak kivételével (ideértve a képviselő-testület tagjait is) - a koronavírus elleni védettséggel rendelkező személy vehet részt, melyet oltási igazolvány, továbbá az azonosításhoz szükséges fényképes személyazonosító okmány felmutatásával kell igazolni.

 

Gyula, 2022. február 18.

 

                                                                                                    Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                           polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu