2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Gyula Város Kábítószerellenes stratégiája 2014-2020
2014. július 04.

Gyula Város Önkormányzatának
Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma

     


„ A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap?
Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap?”
(Márai Sándor)

 

Előzmény:

Az Országgyűlés 2000. december 5-én nagy többséggel fogadta el a Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására című dokumentumot. Ezzel egy időben az akkori Ifjúsági és Sportminiszter meghívásos pályázatán Gyula Város Önkormányzata 1.5 millió forinttámogatást nyert el a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) felállítására, működtetésére. Ezen felhívásra reagálva a program eredményeként 25 városban alakult KEF.

2000. évben elkészült a város első Kábítószer ellenes stratégiája 2000-2006.
A város önkormányzata a KEF szervezet működésének hatékonyságát növelő céllal, a drogüggyel foglalkozó minisztérium által kiírt pályázati lehetőséget kihasználva a 2002. és 2003. években további 2-2 000 000 Ft támogatást nyert el. A KEF 2004. évi tevékenysége a korábbi években elkezdett tevékenységet folytatatta.

2005. pályázati forrásból finanszírozott szervezetfejlesztési programsorozat keretében 23 szakterületi képviselő, szakember képzésére került sor. Elkészült város második Kábítószer ellenes stratégiája 2006-2012. évig tartó hatállyal.

2006. évtők kezdődően egy máig tartó program indult el, az érvényben lévő Nemzeti és Városi Stratégiához illeszkedően.

Jelen Stratégiához:

Az Országgyűlés 2009. december 15-én elfogadta az új drogstratégiáról szóló 106/2009. (XII. 21.) OGY határozatot a "Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására 2010-2018" című dokumentumot. Az új kormány 2010 decemberében ezen stratégiát visszavonta és meghatározta az új irányvonalat, mely szerint „politikája szemlélet- és irányváltást is jelent az elmúlt évekhez képest. Ennek része az új drogstratégia, mely a megelőzésen, a családok megerősítésén, az iskolai nevelésen, a tanárok tekintélyének visszaállításán, a fiatalok támogatásán, a bajbajutottak segítésén és a kábítószer-kereskedők elleni drasztikus fellépésen alapul.
Ezen elvek érvényesítése érdekében az Országgyűlés 2013. október 7. napján elfogadta az új nemzeti stratégiát, „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” címmel. A stratégia 2013 és 2020 közötti időszakra, azaz nyolc évre állapít meg célkitűzéseket. A dokumentum fő célja a droghasználat megakadályozása és a drogok nélküli életmodell népszerűsítése. Megjelenik benne a rendőri intézkedések erősítése, a korszerű bűnmegelőzési és bűnüldözési stratégiák hatékonyabb alkalmazása, a köznevelési intézményekkel való együttműködés. Emellett a stratégia a szerhasználat megelőzését és minimalizálását célozza. Három pillér alapján beavatkozási területen állapít meg célokat, fejlesztési irányokat:

 egészségfejlesztés, kábítószer megelőzés,
 kezelés, ellátás, felépülés,
 kínálatcsökkentés.

Elkészült a „Békés megyei Drogellenes Stratégia 2014-2020.” című dokumentum, amelyet az ez évben ujjá alakult megyei KEF szervezet már jóváhagyott, és amelyet június 25. napján véglegesít Békés Megye Közgyűlése.
Ezen dokumentumok figyelembe vételével készült el Gyula Város Kábítószer ellenes Stratégiája, amely összhangban van a vonatkozó és idézett dokumentumokkal, mégis minden gondolatában egyedi, speciálisan Gyula városról szól, köszönhetően a munkacsoportokban résztvevő helyi szakemberek felkészültségének, aktivitásának.

A Stratégia szerkezete:

 Utal a stratégia megalkotásának jogszabályi hátterére.
 Célkitűzéseket határoz meg, gondosan ügyelve a vonatkozó jogszabályi és szakmai háttérrel és a három pillérrel való összhangra.

4.1. A városban és vonzáskörzetében élő és ott tartózkodó egyének és családok védelme, egészségügyi és közbiztonsági helyzetének javítása, a kábítószer–jelenség kiegyensúlyozott, integrált, prevenciós szemléletű megközelítése, az egyes szakterületek együttműködésének fokozása, a kábítószerrel kapcsolatos kérdésekről folytatott párbeszéd erősítése.

4.2. A megelőzést szolgáló programok lehetőségének, számának és hatékonyságának növelése.

4.3. A kezelés-ellátás-felépülés elérhetőségének kiterjesztése, a felmerülő igényeknek megfelelő bővítése.

4.4. A kábítószer kereslet, kínálat csökkentési intézkedések számának és hatékonyságának növelése, az új kihívások hatékony kezelése: legális és dizájner drogok tekintetében.

4.5. Az új kommunikációs technológiák alkalmazásával, jó gyakorlatok bevezetésével a célkitűzéseket erősítő felhasználói attitűd kialakítása.

 Helyzetképet vázol fel, az elmúlt évtized kutatásainak, különösen a 2010/2011. évben készült „Ifjúságszociológiai korkép Gyulán” című tanulmány eredményei alapján, dohányzás, alkohol, drogfogyasztás témakörben.

 Leírja a három pillér szerint szervezett munkacsoportok feltáró munkáját, swott analízisből következtetett megállapításait, meghatározza az abból következő feladatok sorát.

 Összegzésében tömören megfogalmazza a legfontosabb prioritásokat, üzeneteket.

A stratégia megalkotása a vonatkozó szakmai anyagok áttekintésével és a munkacsoportok megszervezésével kezdődött. A városban működő térségi és városi feladatokat ellátó intézmények és civil szervezetek vezetőit felkértük, hogy delegálják a drogügyben feladatot ellátó munkatársukat a szakterületüknek megfelelő munkacsoportokba. A delegált tagok megkapták a stratégia alapját képező szakmai anyagokat, azok megismerése után munkacsoportonkénti találkozókon az alábbiak szerint dolgoztunk:

 Alapfogalmak tisztázása.
 Swot analízis keretében az erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek meghatározása
 Az összeállított swot analízis elemzése, ebből -az alapdokumentumokkal összhangban- feladatok meghatározása

Az I. pillér: Egészség fejlesztés és kábítószer megelőzés munkacsoportban a városban működő helyi és térségi oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények valamint gyermek és ifjúsági egészségügyi intézmények képviseltették magukat.

Prioritások:
Hatékony prevenciós munka nem képzelhető el a szülők erőteljes bevonása nélkül, a család szerepe kiemelkedő jelentőségű. A kisgyermekkori fejlesztésre fokozatosan és folyamatosan épülő, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő nevelő-, oktató-, fejlesztő tevékenység keretében valósulnak meg a testi és lelki egészségre nevelés feladatai. Fontos program a felelős párkapcsolatra való felkészítés. Ezen célok eléréséhez szükséges eszközrendszer – bár fejlesztése, az új kihívásokhoz igazítása szükséges - rendelkezésre áll.

A II. pillér: Kezelés, ellátás, felépülés munkacsoportban a városban működő helyi és térségi feladatokat ellátó egészségügyi és szociális intézmények és civil szervezetek képviseltették magukat.

Prioritások:
A kezelés és ellátás területén működő intézményi háló jól kiépített. A szakterület munkatársai magasan képzettek. Fontos a szociális védőháló fejlesztése, együttműködés a drogügyben érintett szervezetekkel, más szakterületekkel, szülőkkel. Kiemelt szerepet tulajdonítanak a prevenciónak. A dizájner drogok megjelenése súlyos gondokat okoz a kezelésben. A közösségi ellátás az egészségügyi és szociális ellátórendszer együttműködésében történik.

III. pillér: Kínálatcsökkentés munkacsoportban a rendőrség a NAV, a büntetés-végrehajtás tagjai és témában érintett további szervezetek tagjai vettek részt.

Prioritások:
A kínálatcsökkentés azokat a tevékenységeket jelenti, melyek a kábítószerek termelését, előállítását, terjesztését hivatottak csökkenteni, megállítani. A termelés csökkenthető a termelőhelyek felderítésével a termés megsemmisítésével. Az illegális előállítás csökkenthető az illegális laboratóriumok felderítésével, felszámolásával valamint a prekurzorok ellenőrzésével. A terjesztés csökkenthető a rendőrség a NAV munkája által, valamint a segítőkész, a problémára érzékeny, figyelmes lakosság segítségével.
Ezen három pillér együttműködésével, egymást kiegészítő tevékenységével, a szakterületek közötti kommunikáció erősítésével elérhető stratégiánk 4. pontjában kitűzött célrendszer, amelyből érdemes ide idéznünk a legfontosabb kulcsszavakat: prevenció, szakmai elkötelezettség, családvédelem, hatékonyság, kommunikáció, együttműködés.
A KEF további feladata, a stratégiában meghatározott feladatok alapján kidolgozott cselekvési terv elkészítése.
Ennek feltétele a Nemzeti Stratégia cselekvési tervének megjelenése, illetve még 2014. évben a városi Ifjúsági stratégia megalkotása, mely stratégiának szerves alkotóeleme lesz az önállóan is helytálló Gyula Város Kábítószer-ellenes Stratégiája 2014-2020. című jelen dokumentum.

Utószó
Az ENSZ-közgyűlés 1987. évi határozata alapján 1988. év óta tartják június 26-án a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) világnapi üzenete: „A drog uralja az életed? A te életed, a te közösséged - nincs helye a drognak.”
Ezért különös jelentőséggel bír az a tény, hogy Gyula Város Kábítószer- ellenes Stratégiája 2014-2020. című dokumentum éppen június 26. napján kerül elfogadásra, Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testület elé.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu