2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. január 20.

 

MEGHÍVÓ

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2022. január 27. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                   

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Döntés a polgármester és az alpolgármesterek 2021. évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról és a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Döntés a Gyulahús Kft. akvizíciójában részt vevő ajánlattevőkről

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Döntés az intézményvezetők illetményéről

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Döntés a polgármester és az alpolgármesterek illetményéről

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Az ALFÖLDVÍZ Zrt. integrációja kapcsán a tranzakciós szerződés jóváhagyása

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         A 7. számú vegyes fogorvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ideiglenes biztosítása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Pályázat benyújtása a Scherer Ferenc utca (5976 hrsz.) Budai Nagy Antal utca és Apor Vilmos tér között szakasz, valamint az Apor Vilmos tér (5839/2 hrsz.) útburkolatának felújítására

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Rendelettervezet a városi tanulmányi ösztöndíjról szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Rendelettervezet a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és díjtételeiről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (dr. Boros Tamás osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Önkormányzati kitüntetések adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének k pontja értelmében az üléseken – a felszólalók kivételével - mindenki számára kötelező a maszk viselése. A Rendelet 6/C. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülésén – az ott foglalkoztatottak kivételével (ideértve a képviselő-testület tagjait is) - a koronavírus elleni védettséggel rendelkező személy vehet részt, melyet védettségi igazolvány, továbbá az azonosításhoz szükséges fényképes személyazonosító okmány felmutatásával kell igazolni.

 

Gyula, 2022. január 20.

 

                                                                                                      Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                            polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu