2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2021. október 21.

 

MEGHÍVÓ 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2021. október 28. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                 

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Tájékoztató a BORA Ital-nagykereskedelmi Kft. és a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. által 2021-ben megrendezett Gyulai Pálinkafesztiválról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Várfürdő Kft. 2021. évi I-VIII. havi időszaki gazdálkodásáról, a 2021. évi várható eredményéről és a 2022. évi üzleti tervezés koncepciójáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

IV. FŐ NAPIREND

  1. Gyula város desztinációfejlesztési stratégiájának elfogadása

Előkészíti: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.(Komoróczki Aliz ügyvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 2. Javaslat a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetőjének személyéről

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3. Döntés a Neumann hagyaték Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásáról, valamint Máriás-ház ingyenes használatba adásáról szóló szerződés módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető),

              önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4. Gyula Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve

Előkészíti: Pauló-Gábor Szilvia belső ellenőr

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5. Rendelettervezet a településkép védelméről szóló 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 6. Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7. Rendelettervezet a közterületi nevek megállapításáról és a házszámozás rendjéről szóló 9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8. Rendelettervezet a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 23/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9. Rendelettervezet a települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 10. Rendelettervezet a nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11. Rendelettervezet a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben igényvehető személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről, a fizetendő térítési díjak, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12. Rendelettervezet a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT

1.         Az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a képviselő-testület ülésén – az ott foglalkoztatottak kivételével (ideértve a képviselő-testület tagjait is) - a koronavírus elleni védettséggel rendelkező személy vehet részt, melyet védettségi igazolvány, továbbá az azonosításhoz szükséges fényképes személyazonosító okmány felmutatásával kell igazolni.

 

 

Gyula, 2021. október 21.

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu