2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2021. szeptember 24.

 

MEGHÍVÓ

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2021. szeptember 30. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról                                                      

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pályázatairól                                               

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.   A)  Az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

      B)  Tájékoztató a Gyula Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Tájékoztató az önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2020. II. félévi és 2021. I. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében    

 Előadó: felügyelő bizottságok elnökei

 

6.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                   

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum 2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységéről

Előadó: Gyulai Szakképzési Centrum (Kovács Zsuzsanna főigazgató)

 

4.         Beszámoló a Gyulai Tankerületi Központ 2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységéről

Előadó: Gyulai Tankerületi Központ (Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató)


 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Gyula Város Egyesített Óvodája 2020/21-es nevelési évéről szóló beszámolója

 Előkészíti: Makráné Gombkötő Zita intézményvezető

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2020. évi tevékenységéről

Előkészíti: Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

                   Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Döntés az Erkel Ferenc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött éves finanszírozási szerződés módosításáról

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Döntés a Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (Dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Az Egészséges Városért Közalapítvány támogatása

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Emléktábla elhelyezése a Gyulai Nádi Boldogasszony plébánia templom Harruckern téri homlokzatára

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Gyula, 211A és 211B erdészeti azonosítószámú csereerdő telepítésével kapcsolatos döntés

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (Dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Döntés állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésének kezdeményezéséről

 Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (Dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Gyula, Rosu utcai ingatlanoknak a déli iparterület megközelíthetőségét szolgáló közműfejlesztése érdekében érintett ingatlanrészek kisajátítása vagy azt pótló megállapodása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (Dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Forrás biztosítása a Siórét tanya 5. alatti ingatlan bontásához

Előkészíti: Mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       A Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűntetésének kezdeményezése

Előkészíti: Dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Gyulai járásra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia és a kapcsolódó Megalapozó Vizsgálat elkészítéséhez forrás biztosítása

Előkészíti: Polgármesteri Kabinet (Szilágyi Nóra kabinetvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Rendelettervezet a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Döntés önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában

Előkészíti: igazgatási osztály (Dr. Boros Tamás osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a képviselő-testület ülésén – az ott foglalkoztatottak kivételével (ideértve a képviselő-testület tagjait is) - a koronavírus elleni védettséggel rendelkező személy vehet részt, melyet védettségi igazolvány, továbbá az azonosításhoz szükséges fényképes személyazonosító okmány felmutatásával kell igazolni.

 

 

Gyula, 2021. szeptember 23.

 

                                                                                                    Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu