2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2021. június 18.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2021. június 24. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.       A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.       Pályázatokról                                                                                

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.       Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                       

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.       Tájékoztató a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2020-ban végzett munkájáról

Előadó: Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület (Kóti Dániel elnök)

 

6.       Tájékoztató az Erste Bank Zrt.-től felvett fejlesztési hitel végtörlesztéséről

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.       Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.       Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedésekről

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A Gyulai Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója

Előkészíti: Gyulai Rendőrkapitányság

Előadó: Kolysza Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető

 

3.       A Gyulai Határrendészeti Kirendeltség 2020. évi beszámolója

Előkészíti: Gyulai Határrendészeti Kirendeltség

Előadó: Wéber Csaba r. alezredes, kirendeltségvezető

 

4.       Döntés a Gyulakonyha Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyéről

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.       Döntés a Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati eljárás során benyújtott pályázat elbírálásáról és igazgató megbízásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.       Döntés az Erkel Ferenc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodás, valamint ingó és ingatlan használati szerződés módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.       Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2020. évi tevékenységéről

Előkészíti: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (Kiss Szabolcs intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.       A közösségi együttélést szabályozó önkormányzati rendeletek módosítása

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

1. Rendelettervezet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2003. (VI. 27.) számú rendelet módosításáról

2. Rendelettervezet a háztartási és az intézményekben folytatott tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 26/2004. (V. 28.) számú rendelet módosításáról

3. Rendelettervezet a közterületi nevek megállapításáról és a házszámozás rendjéről szóló 9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Rendelettervezet a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 38/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Rendelettervezet a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról szóló 40/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

9.       Rendelettervezet az állattartás szabályairól szóló 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.     Rendelettervezet a közterület használatáról szóló 37/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.     Döntés civil szervezetekkel kötött kölcsönszerződések módosításáról (Dél-alföld Wellness Egyesület, Erkel Diákünnepek Alapítvány és Gyulai Zeneműhely Egyesület)

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester


 

12.     Döntés a Gyula, Megyeház utcai önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati felhívásról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.     Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előkészíti: polgármesteri kabinet (Szilágyi Nóra kabinetvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.     A Németvárosi Óvoda fenntartói jog átadásának meghosszabbításáról és Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával köznevelési szerződés megkötéséről

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.     „Gyula város külterületi útjainak fejlesztése” című pályázat benyújtása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.     Rendelettervezet a Gyula város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 7/2005. (II.18.) számú rendelet módosításáról

Előkészíti: Szászné dr. Várkonyi Adrienn főkertész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.     Rendelettervezet a települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.     Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

19.     Rendelettervezet a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS:

 

1.       „Dr. Libor János-díj” kitüntetés adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a képviselő-testület ülésén – az ott foglalkoztatottak kivételével (ideértve a képviselő-testület tagjait is) - a koronavírus elleni védettséggel rendelkező személy vehet részt, melyet védettségi igazolvány, továbbá az azonosításhoz szükséges fényképes személyazonosító okmány felmutatásával kell igazolni.

 

 

Gyula, 2021. június 18.

 

                                                                                                     Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                           polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu