2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2020. február 21.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2020. február 27. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                    

 

2.         Fontosabb jogszabályokról                                                   

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                               

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                  

 

4.         Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Kiss Szabolcs HTB elnök

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Beszámoló az átruházott hatáskörben 2020. január hónapban hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                   

 

2.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a 2019. évi választókerületi karbantartási keret felhasználásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A Mogyoróssy János Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve

Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2019. évi beszámolója

Előkészíti: Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Ködmön Zsolt intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárása a Blanár utca tömbje szabályozásának módosítása tárgyában

Előkészíti: Béres István, főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

4.         Döntés Gyula Város Önkormányzata részére ingyenesen felajánlott festmény elfogadásáról

Előkészíti: Jegyzői kabinet (dr. Kövér Pálné dr. jogász)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         A Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előkészíti: Jogi és Humánpolitikai Csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Többletforrás biztosítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00017 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Gyulán” megnevezésű pályázathoz

Előkészíti: Mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása

Előkészíti: Önkormányzati és Kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Kérelem benyújtása a Gyulai Várszínház állami és önkormányzati közös működtetésére vonatkozóan

Előkészíti: Önkormányzati és Kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       A Gyula Város Önkormányzata és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. között a szenny- és ivóvízközművek üzemeltetésére vonatkozó új bérleti-üzemeltetési szerződések megkötése

Előkészíti: Önkormányzati és Kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Rendelettervezet a Gyula város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 7/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Szászné dr. Várkonyi Adrienn főkertész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Rendelettervezet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 18/2001. (VI. 1.) számú rendelet módosításáról

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Rendelettervezet az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Rendelettervezet a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Döntés önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában

Előkészíti: igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2020. február 20.

 

                                                                                                     Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                            polgármester

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu