2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2020. január 24.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2020. január 30. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

2.         Tájékoztató a fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                                             

 

3.         Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

4.         Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól    

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Beszámoló az átruházott hatáskörben 2019. december hónapban hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

2.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Döntés a polgármester és az alpolgármesterek 2019. évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról és a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Gyula Város Egyesített Óvodája intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

5.         A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárása a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona tömb és a naperőművek szabályozásának módosítása tárgyában

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         A 2020. évi költségvetést megalapozó döntések

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Rendelettervezet a 2020. évi költségvetésről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Rendelettervezet az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Önkormányzati kitüntetések adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2020. január 23.

 

                                                                                                     Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                            polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu