2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2019. november 25.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2019. november 28. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.           A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                             

 

2.           Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                              

 

3.  A)     Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. III. negyedéves gazdálkodása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

     B)     Az önkormányzati tulajdonú kft.-k 2019. I-III. negyedévi tevékenységének értékeléséről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                              

 

4.           Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                              

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.           Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                             

 

2.           A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.           Beszámoló a Gyulai Várfürdő Kft. 2019. évi I-VIII. havi időszaki gazdálkodásáról, a 2019. évi várható eredményéről és a 2020. évi üzleti tervezés koncepciójáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                              

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.           Beszámoló a 2019. I-III. negyedévre vonatkozó helyi adóztatási tevékenységről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Kelemen Ferencné csoportvezető)

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

2.           A Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére többlettá-mogatás biztosítása a városüzemeltetési feladatok ellátására

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

3.           A NAPKÖR Társadalmi Innovációs Egyesülettel kötött kölcsönszerződés módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

4.           Közterületek elnevezése

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

5.           A Mogyoróssy János Városi Könyvtár 2019. évi állományleltára hiányának törlése

Előkészíti: Mogyoróssí János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

6.           A nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodások megkötése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

7.           A Gyula, belterület 9104 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

8.           A „Béke sgt. 41.” költségvetési sor szabad előirányzatának részleges felhasználása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

9.           Önkormányzati kiegészítő többlettámogatás nyújtása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

10.         A kezdő vállalkozások versenyképességének növeléséről és inkubátorház működtetéséről szóló rendelet megalkotása és a kedvezményes bérleti díjak megállapítása

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

                    mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

                    önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

11.         Rendelettervezet a településkép védelméről szóló 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

12.         Rendelettervezet a közterület használatáról szóló 37/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

13.         Rendelettervezet az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

14.         Rendelettervezet a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

15.         Rendelettervezet a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

16.         Rendelettervezet a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

Gyula, 2019. november 21.

 

                                                                                                     Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                           polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu