2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2019. október 25.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2019. október 31. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                 

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző        

 

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                              

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                            

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                                  

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Gyula Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                

 

3.         Gyula Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

Előkészíti: Pauló-Gábor Szilvia belső ellenőr

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                

 

4.         Döntés a polgármester és az alpolgármesterek 2019. évre járó időarányos szabadságáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Rendelettervezet a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 23/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

Gyula, 2019. október 24.

 

                                                                                                Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                    polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu