2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2019. október 21.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

alakuló ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2019. október 24. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

1.      A Gyulai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

Előadó: dr. Novák Amanda, a Gyulai Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2.      Megbízólevelek átadása, a képviselők és a polgármester eskütétele

Előadó: dr. Novák Amanda, a Gyulai Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3.      A polgármesteri program ismertetése, a képviselők bemutatkozása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.      Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról                           

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.      Döntés a polgármester és az alpolgármesterek 2019. évre időarányosan megállapított szabadságuk ki nem vett részének megváltásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.      A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.      Alpolgármesterek választása, eskütétele

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.      Az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.      Tanácsnokok megválasztása

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.    A bizottsági elnökök és tagok, valamint a részönkormányzati elnök és tagok megválasztása, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.    Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat teljes körű felülvizsgálatára, valamint az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálatára, elkészítésére

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2019. október 21.

 

 Dr. Görgényi Ernő

     polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu