2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2019. szeptember 20.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

            Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                                             

 

3.         Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. féléves gazdálkodása

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                              

               

5.         Tájékoztató a BORA Ital-nagykereskedelmi Kft. és a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. által 2019-ben megrendezett Gyulai Pálinkafesztiválról és a Gyulai Kézműves Sörfesztiválról

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         A sport- és ifjúsági ügyeket, valamint a társasházakat felügyelő tanácsnok tájékoztatója 

             Előadó: Torma Béla tanácsnok                                                                     

 

7.         A mezőgazdaságért és a gazdákkal való kapcsolattartás felügyeletéért felelős tanácsnok tájékoztatója 

              Előadó: Dr. Ökrös István tanácsnok

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Beszámoló az átruházott hatáskörben 2019. június, július, augusztus hónapokban hozott döntésekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum 2018/2019-es tanévre vonatkozó tevékenységéről

             Előadó: Kovács Zsuzsanna, a Gyulai Szakképzési Centrum főigazgatója

 

4.         Beszámoló a Gyulai Tankerületi Központ 2018/2019-es tanévre vonatkozó tevékenységéről

             Előadó: Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója

 

5.         Beszámoló a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság tevékenységéről 2014-2019. időszakra vonatkozóan

             Előadó: Kiss Tamásné HTB elnök

 

6.         Beszámoló a Gazdasági Erőforrások Bizottsága tevékenységéről 2014-2019. időszakra vonatkozóan

              Előadó: Galbács Mihály GEB elnök

 

7.         Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság tevékenységéről a 2014-2019. időszakra vonatkozóan

             Előadó: Durkó Károly OKB elnök

 

8.         Beszámoló a Gyulavári Részönkormányzat tevékenységéről 2014-2019. időszakra vonatkozóan

            Előadó: Szabó Károly RÖK elnök

 

9.         Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság tevékenységéről 2014-2019. időszakra vonatkozóan

             Előadó: Dr. Ökrös István KBB elnök

 

IV. FŐ NAPIREND

1.         Csatlakozási szándék kifejezése a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének (2019-2033) módosítása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének (2020-2034) elfogadása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Döntés az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Gyula Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Ingatlan használati szerződés megkötése a Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesülettel

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         A „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című pályázat benyújtása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Weisz Mór emléktábla elhelyezése

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Az Egészséges Városért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Pályázat elbírálása a Bárdos-tó hasznosítására        

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       A Nemzeti Összetartozás Emlékbizottság létrehozásáról szóló 155/2019. (V. 30.) határozat módosítása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12        Önkormányzati kiegészítő többlettámogatás nyújtása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Rendelettervezet a közterületi nevek megállapításáról és a házszámozás rendjéről szóló 9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14        Rendelettervezet a Gyula város jelképeiről és azok használatáról szóló 39/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.       Rendelettervezet a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Havasi István-díj adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Rendkívüli települési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2019. szeptember 19.

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu