2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2019. augusztus 23.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

rendkívüli ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2019. augusztus 29. (csütörtök) 8.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

Nyílt ülésre:

 

1.       A Gyulai Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

      Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

      Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

2.       A Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona tömbjére vonatkozóan

      Előkészíti: Béres István főépítész

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.       A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és a partnerségi egyeztetés lezárása a déli ipari területre vonatkozóan

      Előkészíti: Béres István főépítész

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.       Rendelettervezet Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) számú rendelet módosításáról

      Előkészíti: Béres István főépítész

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.       A Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatása

      Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.       Kisajátítást pótló adásvételi és közérdekű használati jogot alapító szerződés kiegészítése

      Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.       Megállapodás megkötése a Városháza Gerlóczy-szárnya pincefödémének karbantartásával kapcsolatban

      Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.       Hozzájárulás közcélú transzformátorállomás áthelyezéséhez

      Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Zárt ülésre:

 

1.       Döntés önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában

      Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       Döntés önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában

      Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2019. augusztus 21.

                                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                       polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu