2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2019. április 18.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2019. április 25. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         Tájékoztató a képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                        

 

2.         Tájékoztató a fontosabb jogszabályokról

            Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                   

 

3.         Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2018. II. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében

            Előadó: felügyelő bizottságok elnökei

 

4.         Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                        

 

5.         Tájékoztató a 2018. évi úszásoktatási és utánpótlás-nevelési feladatellátásról    

            Előadó: Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetője

 

6.         Stéberl András köztéri szobor megvalósítása

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Beszámoló az átruházott hatáskörben 2019. március hónapban hozott döntésekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Döntés a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról, illetve a 2019. évi üzleti tervéről                                               

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.,

                   jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó beruházási összegeinek elfogadása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.,

                   jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Döntés a Gyulai Várfürdő Kft. 2018. évi gazdálkodásáról, illetve a 2019. évi üzleti tervéről      

Előkészíti: Gyulai Várfürdő Kft., jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Döntés az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról, illetve a 2019. évi üzleti tervről

Előkészíti: Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.,

                   jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Döntés a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról, illetve a 2019. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.,

                   jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Döntés a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról, illetve a 2019. évi üzleti tervéről

Előkészíti: KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.,

                   jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Önkormányzati utak, járdák felújítása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A Gyulai Hírlap Kiadó és Hírlapterjesztő Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Erkel Ferenc szobor megvalósítása és elhelyezése a Gyulai Várfürdő Kft. kertjében

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárása a Sarkadi úti külterületi tömb szabályozásának módosítása tárgyában

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Gyula Város Településfejlesztési Koncepciója első olvasat

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző                                                                               

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző, a Gyulai Helyi Választási Iroda vezetője        

 

13.       Döntés a Gyula, Jókai u. 2. szám alatt nyilvántartott ingatlan ingyenes használatba adásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Döntés a Gyula, belterület 5161/31/A/31 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan ingyenes használatba adásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       Döntés állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének kezdeményezéséről

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.       Döntés a Gyulasport Nonprofit Kft. 2020. évi TAO-beruházásainak támogatásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Gyula Város vízkár-elhárítási tervének elfogadása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.       A Local Agenda 21 program jóváhagyása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

19.       Rendelettervezet a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

20.       Rendelettervezet a Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

21.       Rendelettervezet a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.         A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezetői pályázatainak véleményezése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Döntés a GYULAHÚS Kft. 2018. évi gazdálkodásáról, illetve a 2019. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Gyulahús Kft., jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Bírósági ülnökök megválasztása a Gyulai Járásbíróságra

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2019. április 17. 

                                                                                              Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                       polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu