2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2019. március 21.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 139/2018. (V.24.) számú határozatával, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján elindította Gyula város Településfejlesztési Koncepciójának elkészítését.

 

A fenti jogszabályok rendelkezései szerint a településfejlesztési- és rendezési eszközök készítését a településfejlesztési koncepcióra alapozva kell megtenni. Gyula városának településfejlesztési koncepciója a 2000. évben lett jóváhagyva. Az elmúlt időszakban az abban megfogalmazott célok egy része megvalósult, egy része idejétmúlt, a következő évtizedek szabályozását már nem lehet arra alapozni.

 

Fentiek alapján elkészíttettük Gyula város Településfejlesztési Koncepcióját, melynek ismertetésére

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2019. április 9-én, kedden 17:00 órai kezdettel a

Városháza Kistermében tartunk.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (2019. április hó 17. napjáig) nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2019. március 20.

                                                                                          Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu