2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2019. január 25.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2019. január 31. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

               

2.         Fontosabb jogszabályokról        

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                                    

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                            

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

                                                                                              

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                  

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Döntés a polgármester és az alpolgármesterek 2018. évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról és a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Rendelettervezet a 2019. évi költségvetésről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Önkormányzati kitüntetések adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

Gyula, 2019. január 24.

                                                                                                 Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                      polgármester

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu