2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2018. november 16.

 

 

Iktatószám: VI.27/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                  

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: Dr. Csige Gábor jegyző                                                                   

 

3.   A)  Az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

      B)  Az önkormányzati tulajdonú kft.-k 2018. I-III. negyedévi tevékenységének értékeléséről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

4.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

5.         Gyula város közigazgatási területén található hidak állapotáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

6.         Gyula város közigazgatási területét érintő közvilágítás-fejlesztés, szórványbővítés

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Várfürdő Kft. 2018. évi I-VIII. havi időszaki gazdálkodásáról, a 2019. évi várható eredményéről és a 2019. évi üzleti tervezés koncepciójáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Beszámoló a 2018. I-III. negyedévre vonatkozó helyi adóztatási tevékenységről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Kelemen Ferencné csoportvezető)

Előadó: Dr. Csige Gábor jegyző

 

 

2.         Vagyonkezelési szerződés-tervezet a Gyula, Béke sugárút 41. szám alatti, 4713 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelésbe vételére

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

3.         A Helyi Építési Szabályzat módosításai, partnerségi egyeztetések lezárása több területre

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

4.         Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kiegészítése

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

5.         Rendelettervezet az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

6.         Rendelettervezet a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.         A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezetői pályázatainak véleményezése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

Gyula, 2018. november 14.

 

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                       polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu