2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2018. október 15.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2018. október 18. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                                             

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                              

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

4.         Tájékoztató a Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. I. félévi tevékenységéről              

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                              

                                                              

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Beszámoló az átruházott hatáskörben 2018. szeptember hónapokban hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Tankerületi Központ 2017/2018-as tanévre vonatkozó tevékenységéről

Előadó: Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ vezetője     

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Gyula Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

2.         Az 5700 Gyula, Béke sugárút 10. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

3.         Pályázat benyújtása a „Zöld város kialakítása” című pályázati kiírásra

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

4.         A „Kulturális együttműködés a Nagyszalonta-Gyula határon átnyúló térség lakossága között” című projekt benyújtásáról szóló határozat módosítása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

5.         Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

6.         Rendelettervezet a közterület használatáról szóló 17/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

7.         Rendelettervezet a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.         A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

 

Gyula, 2018. október 11.

 

 

                                                                                                 Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                      polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu