2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

MEGHÍVÓ
2018. szeptember 21.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2018. szeptember 27. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző                                                                            

 

3.   A)  Az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

      B)  Az önkormányzati tulajdonú kft.-k 2018. I. félévi tevékenységének értékeléséről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

4.         Az önkormányzati- és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2018. I. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében             

Előadó: felügyelő bizottságok elnökei                                                                  

 

5.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                              

 

6.         Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről

Előadó: Kiss Tamásné, a KEF elnöke

 

7.         Beszámoló a Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. és a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. által 2018-ban megszervezett Gyulai Pálinkafesztiválról és a Gyulai Kézműves Sörfesztiválról

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum 2017/2018-as tanévre vonatkozó tevékenységéről

 Előadó: Kovács Zsuzsanna főigazgató, a Gyulai Szakképzési Centrum vezetője

 

 

IV. FŐ NAPIREND

1.         Együttműködési megállapodás a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft-vel és a BORA Ital-nagykereskedelmi Kft.-vel a Gyulai Pálinkafesztivál megrendezésével kapcsolatban

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Csatlakozási szándék kifejezése a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Személyszállítási közszolgáltatási szerződés 1. módosítása

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes kontroller)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Forrás biztosítása a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye felújításához

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előkészíti: jogi és Humánpolitikai csoport (Dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         A Helyi Építési Szabályzat módosítása, védőtávolságon belüli területen építmény, épület elhelyezésének pontosítása tárgyában

Előkészíti: Béres István városi főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Fejlesztési célú hitelhez kapcsolódó kormányengedély és hitelszerződés módosítás

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Rendelettervezet a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Rendelettervezet a közterületi rendezvények és egyéb szabadidős tevékenységek helyi szabályairól szóló 11/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Rendelettervezet az állattartás szabályairól szóló 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Béres István városi főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Rendelettervezet a társasházak felújításának támogatásáról

Előkészíti: dr. Tímár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                            

 

14.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

15.       Rendelettervezet a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Havasi István-díj adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2018. szeptember 19.

 

                                                                                                 Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                      polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu