2018. szeptember 24., hétfő,  Gellért és Mercédesz
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Téli rezsicsökkentés 2018
2018. augusztus 30.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés további végrehajtásával összefüggésben

Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A fenti Kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be:

az igénybejelentést formanyomtatványon (nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató) – mely elérhető a www.gyula.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatalban, a Család- és Gyermekjóléti Központbanlehet benyújtani személyesen, a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztály 14., 15. számú irodájában, 2018. október 15. napjáig.

Az igénybejelentés benyújtására megadott határidő jogvesztő!

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

Az önkormányzat az igénybejelentések vonatkozásában előszűrést köteles végezni az alábbiak szerint:

-      amennyiben a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be igénybejelentést, a további igénybejelentést nem fogadja be.

További információk:

-      háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

-      az igénylőnek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell legyen,

-      az igénybejelentő lapon rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható,

-      a benyújtott igénybejelentés jogszerűségét az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntető eljárást kell kezdeményeznie,

-      a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A benyújtott igényekkel kapcsolatos eljárás az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzat a beérkezett igényeket 2018. október 17-ig továbbítja a Belügyminisztérium részére. A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről, ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni.

Az önkormányzat kiválasztja azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető. Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, amely alkalmas az igényjogosultság igazolására. A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzat visszafizetni köteles a központi költségvetés javára. 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu