2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2018. május 24. (csütörtök) 9.00 óra
2018. május 18.

 

Iktatószám: VI.27-6/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

 

Az ülés ideje: 2018. május 24. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II.TÁJÉKOZTATÓK

 

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   


2.         Fontosabb jogszabályokról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                               

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegzése

            Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Döntés az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 2017.
            évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi üzleti tervéről      

            Előkészíti: Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.,
                           jogi és humánpolitikai csoport

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Döntés a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018.
            évi üzleti tervéről           

            Előkészíti: Gyulai Várszínház Nonprofit Kft., jogi és humánpolitikai csoport

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

4.         Döntés a Gyulakonyha Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi
            üzleti tervéről

            Előkészíti: Gyulakonyha Nonprofit Kft., jogi és humánpolitikai csoport

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Döntés a Gyulasport Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi
            üzleti tervéről

            Előkészíti: Gyulasport Nonprofit Kft., jogi és humánpolitikai csoport

             Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

  

6.         Döntés a Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi
            üzleti tervéről

            Előkészíti: Gyulai Hírlap Nonprofit Kft., jogi és humánpolitikai csoport

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Indítható óvodai csoportok számának meghatározása

            Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály
                          (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi teljesítésről szóló
            beszámolója

            Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         A 2017. évi gyermekvédelmi beszámoló

           Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Többletforrás biztosítása a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola külső
            homlokzat-felújításához

           Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Megállapodás kötése a Szent Miklós parkban található, 2640/1 helyrajzi
            számú ingatlan használatához kapcsolódóan

            Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Élővíz-csatornán lévő csónakkikötők felújítása

           Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Pályázat benyújtása a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
           klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra

            Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer üzemeltetési szerződés módosítása

           Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       A Ladics-ház cselédlakás állagmegóvási munkáihoz többletforrás biztosítása

           Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.       Gyula város városfejlesztési szakfeladat költségkeretének növelése

           Előkészíti: Béres István főépítész

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Gyula város közigazgatási területére városfejlesztési koncepció, településszerkezeti
           terv és helyi építészi szabályzat, szabályozási terv készítésének elindítása

           Előkészíti: Béres István főépítész

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.       Informatikai fejlesztés

           Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály
                         (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

19.       A Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatása

           Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály
                          (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

20.       A Kéz a Kézben Gyermekeinkért Gyulai Óvodai Alapítvány támogatása

           Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály
                         (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

21.       Döntés vagyonkezelői jog létesítéséről a Gyula Város Német
            Nemzetiségi Önkormányzatával

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

22.       Döntés vagyonkezelői jog létesítéséről a Magyarországi Románok
           Országos Önkormányzatával

            Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

23.       Rendelettervezet a települési támogatások rendszeréről, valamint a
           szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 3/2015.(II.17.)
           önkormányzati rendelet módosításáról

           Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

24.       Rendelettervezet a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(I.26.) önkormányzati
           rendelet módosításáról

           Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS:

 

1.         Javaslattétel a „Békés Megyéért” kitüntető díj adományozására

           Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

           Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

2.         Dr. Libor János-díj adományozása

            Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

                                              

 

 

Gyula, 2018. május 17.

 

 

                                                                                      Dr. Görgényi Ernő

                                                                                           polgármester

 

 

 Az előterjesztési anyag letölthető az alábbi linken:

http://www.gyula.hu/download.fcgi/7417_0_1_Postazas.zip

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu