2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2018. április 26. (csütörtök) 9 óra
2018. április 20.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2018. április 26. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                       

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

            Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                               

 

3.         Pályázatokról                                                                                    

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                  

 

4.         Az önkormányzati- és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2017. II. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében

            Előadó: felügyelő bizottságok elnökei                                                       

 

5.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                  

 

6.         Tájékoztató a 2017. évi úszásoktatási és utánpótlás-nevelési feladatellátásról    

            Előadó: Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Döntés a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi üzleti tervéről                                               

Előkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

2.         Döntés a Gyulai Várfürdő Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi üzleti tervéről      

Előkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Döntés a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi üzleti tervéről           

Előkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

4.         Döntés a Gyulasport Nonprofit Kft. 2019. évi TAO-beruházásainak támogatásáról

lőkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Pályázat benyújtása a Halácsy utca – Madách utca – Csókos út, valamint a Mátyás király utca (Diófa u. - Szt.László u. között) járda felújítására

Előkészíti: Mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)                                    

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Gyula Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megbízása

Előkészíti: Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.    A) Gyula, HÉSZ módosítás elfogadása a BÉKE sugárúti tömbök területeire

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

       B) Rendelettervezet Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Gyula, Október 6. tér 6. szám alatti ingatlan 5,00 m2-es részének köztulajdonba adása

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

Előkészíti: Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Rendelettervezet a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Rendelettervezet az állattartás szabályairól

Előkészíti: Igazgatási osztály (Ködmönné dr. Lipták Anna osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Rendelettervezet a 2017. évi zárszámadásról

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS:

 

1.         A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezetői pályázatainak véleményezése

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

VI. KIHELYEZETT ZÁRT ÜLÉS:

 

1.         Döntés a GYULAHÚS Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, illetve a 2018. évi üzleti tervéről          

 Előkészíti: Gyulahús Kft.,

                Jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2018. április 18.

                                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu