2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2018. március 29. (csütörtök) 9 óra
2018. március 23.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2018. március 29. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

  

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről    

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

4.         Tájékoztató a 2018-2019-es TAO fejlesztési tervek és ehhez szükséges önerő szükségletekről

Előadó: Gyulasport Nonprofit Kft.

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

1.         A 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előkészíti: Szakmai Előkészítő Munkacsoport           

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Földhasználati megállapodás megkötése a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Pályázat benyújtása a gyulai zsidó temető rehabilitációjára

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program támogatása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Pályázat benyújtása a Máriás-ház állagmegóvási munkáira

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Gyula Város Egyesített Óvodájának Középtávú Továbbképzési Programja

Előkészíti: Gyula Város Egyesített Óvodája (dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Az Alapfokú Művészeti Iskoláért Közhasznú Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A Gyulasport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Megállapodás megkötése a Városháza Gerlóczy-szárny karbantartásával kapcsolatban

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Lakott területen kívüli kerékpárútszakaszok Önkormányzat kezelésében maradása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Döntés a Gyulai Termál Futball Club Egyesület 2017/2018-as idényre benyújtott TAO pályázatához biztosított önerő felülvizsgálatáról és annak további biztosításáról, illetve Gyulasport Nonprofit Kft. beruházásainak támogatásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítása 2 területre

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

13.       Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás elfogadása a Kossuth tér és Máriafalva területekre

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester   

 

14.       Rendelettervezet Gyula város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 7/2005.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Szászné dr. Várkonyi Adrienn főkertész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       Rendelettervezet Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2018. március 23.

                                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                        polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu