2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2018. február 22. (csütörtök) 9 óra
2018. február 19.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2018. február 22. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

  

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                  

 

2.         Fontosabb jogszabályokról        

 Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                               

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                            

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                  

                              

4.         Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi munkájáról   

Előadó: Mittag Mónika elnök                                                                                      

 

5.         Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

 Előadó: Kiss Tamásné HTB elnök

 

6.         Tájékoztató a Gyulasport Nonprofit Kft. TAO pályázatairól 

Előadó: Gyulasport Nonprofit Kft. (Kertes István ügyvezető)

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                   

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

3.         Beszámoló a 2017. évi körzeti karbantartási keret felhasználásáról

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Zanócz István tűzoltó alezredes

 

IV. FŐ NAPIREND

1.         Személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2          Pályázat benyújtása a Ladics-ház cselédlakás állagmegóvási munkáira

Előkészíti: Mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

3.         A Sarkadi úti kerékpárút építésével érintett gyulai 0899 és 0977 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó ingatlanhasználati szerződés

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         A Gyulakonyha Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         A Mogyoróssy János Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve

Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

 

Gyula, 2018. február 15.

 

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu